Iepirkuma rezultāti  

par aprīkojuma iegādi

inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai

SIA Druplat dalības Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) ietvaros izsludina iepirkumu „Aprīkojuma iegāde inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTI
Iepirkuma termiņa pagarinājums līdz 30.04.2023

Iepirkums  aprīkojuma iegādei

inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai

SIA Druplat dalības Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) ietvaros izsludina iepirkumu „Aprīkojuma iegāde inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai”.

Iepirkuma summa 318 000 EUR + PVN.

Iepirkuma noteikumi  LIFEW2R_DRUPLAT_iepirkuma_noteikumi_pagarinats_30_04.pdf

Iepirkuma noteikumi doc. fails LIFEW2R_DRUPLAT_iepirkuma_noteikumi_pagarinats_30_04.docx

Ar iepirkuma noteikumiem iespējams iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumu lapā. Skatīt saitē
Tāpat vēršoties SIA Druplat e – pasts: druplat@druplat.lv, tālr. 29221775 
Termiņš pieteikumu iesniegšanai līdz 2023.gada 20 aprīlī, plkst. 18:00 


Iepirkuma termiņa pagarinājums līdz 20.04.2023

Iepirkums  aprīkojuma iegādei

inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai

SIA Druplat dalības Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) ietvaros izsludina iepirkumu „Aprīkojuma iegāde inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai”.

Iepirkuma summa 320 000 EUR + PVN.

Iepirkuma nolikums LIFEW2R_DRUPLAT_iepirkuma_noteikumi_pagarinats_20_04.pdf

Informācija Iepirkumu biroja māja lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/732762

Ar iepirkuma noteikumiem iespējams iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumu lapā. Skat saitē. Tāpat vēršoties SIA Druplat e – pasts: druplat@druplat.lv. Termiņš pieteikumu iesniegšanai līdz 2023.gada 20 aprīlī, plkst. 18:00 tālr. 29221775.Iepirkuma termiņa pagarinājums līdz 31.03.2023

Iepirkums  aprīkojuma iegādei

inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai

SIA Druplat dalības Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) ietvaros izsludina iepirkumu „Aprīkojuma iegāde inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai”.

Iepirkuma summa 320 000 EUR + PVN.

Iepirkuma nolikums. LIFEW2R_DRUPLAT_iepirkuma_noteikumi_pagarinats_31_03_.pdf

Informācija Iepirkumu biroja māja lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/730752

Ar iepirkuma noteikumiem iespējams iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumu lapā. Skat saitē. Tāpat vēršoties SIA Druplat e – pasts: druplat@druplat.lv. Termiņš pieteikumu iesniegšanai līdz 2023.gada 31. martam plkst. 18:00 tālr. 29221775.


Iepirkuma termiņa pagarinājums 

Iepirkums  aprīkojuma iegādei

inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai

SIA Druplat dalības Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) ietvaros izsludina iepirkumu „Aprīkojuma iegāde inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai”.

Iepirkuma summa 320 000 EUR + PVN.


Iepirkuma nolikums.LIFEW2R_DRUPLAT_iepirkuma_noteikumi_pagarinats.pdf

Informācija Iepirkumu biroja māja lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/728397


Ar iepirkuma noteikumiem iespējams iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumu lapā. Skat saitē. Tāpat vēršoties SIA Druplat e – pasts: druplat@druplat.lv. Termiņš pieteikumu iesniegšanai līdz 2023.gada 17. martam plkst. 18:00 tālr. 29221775.


Iepirkums  aprīkojuma iegādei

 inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila 

atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai

SIA Druplat dalības Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE atbalstu Latvijā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) ietvaros izsludina iepirkumu „Aprīkojuma iegāde inovatīvas iekārtas prototipa izveidei koka un tekstila atkritumu pārstrādei skaidu bloku ražošanai”.

Iepirkuma summa 320 000 EUR + PVN.

Iepirkuma nolikums. LIFEW2R_DRUPLAT_iepirkuma_noteikumi.pdf

Informācija Iepirkuma biroja māja lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/723075


Ar iepirkuma noteikumiem iespējams iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumu lapā. Skat saitē. Tāpat vēršoties SIA Druplat e – pasts: druplat@druplat.lv. Termiņš pieteikumu iesniegšanai līdz 2023.gada 28. februāris plkst. 18:00 tālr. 29221775.